Hypotheek aanvragen vanaf: 0,50%

Controlepunten belastingaangifte 2020

Controlepunten belastingaangifte 2020

Sinds het coronavirus is het van belang dat vooral ondernemers hun belastingaangifte goed controleren.

De belastingdienst heeft in de aangifte van te voren al gegevens ingevuld en rekening gehouden omtrent de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), de overbruggingsregelingen (TOZO en TOFA), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het aangepaste urencriterium.

Steunpakketten

Door de coronamaatregelen liepen ondernemers in 2020 tegen negatieve inkomens aan. De inkomsten zijn ingeklonken en de kosten zijn doorgelopen. De belastingdienst geeft een financieel steuntje in de rug door vroeger aangifte te doen. Het verlies van de ondernemers wordt verrekend met de drie voorgaande jaren waarin positieve resultaten zijn gemaakt waardoor betaalde belasting uit het verleden ontvangen kan worden.

Ingevulde belastingaangifte

De van te voren ingevulde gegevens door de belastingdienst omvatten spaartegoeden, inkomsten, pensioenen, WOZ-gegevens, banksaldi maar ook scholingsuitgaven. Het is noodzakelijk om deze van te voren ingevulde gegevens te controleren aangezien dit kan zijn veranderd in 2020.

Zo kan bijvoorbeeld de betaalpauze van de hypotheek ervoor zorgen dat de hypotheekrenteaftrek lager ligt voor dat jaar. Rente die in een ander belastingjaar is betaald kan meestal niet worden afgetrokken. Dit hangt af van de regels die zijn afgesproken met de geldverstrekker. Als de hypotheek in 2020 is overgesloten, is het noodzakelijk om deze te controleren zodat het juiste bedrag op jouw belastingaangifte staat vermeldt.