Hypotheek aanvragen: Hypotheekrente gaat weer wat stijgen. Pak snel je voordeel!

Nationale Hypotheek Garantie per januari 2024 (NHG)

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

Nationale Hypotheek Garantie (voorheen: gemeentegarantie) is een instrument ter bevordering van het eigen woningbezit in Nederland. Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het lenen voor je eigen woning goedkoop, verantwoord en veilig.

De NHG is niet slechts bedoelt voor kopers. Deze kan ook worden gebruikt voor het oversluiten van je lopende hypotheek. Echter, je dient dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Zo is Nationale Hypotheek Garantie alleen mogelijk indien je voldoet aan de inkomensnormen die zijn opgesteld in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Dan weet je zeker dat je na aftrek van de woonlasten, bij een normaal uitgavenpatroon, altijd genoeg geld over houdt voor andere belangrijke uitgaven. Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie naast een voordelige ook een verantwoorde lening.

Rente van een NHG hypotheek

NHG is een garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. Daarom is de geldverstrekker bereid je tegen een lager rentetarief een lening voor de aankoop van jouw woning te verstrekken. Je krijgt een korting op de hypotheekrente die kan oplopen tot 0,8%. Je zit namelijk met je hypotheek in de laagste risicoklasse van de geldverstrekker. Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een goedkope lening.

Kom je onverhoopt toch in de betalingsproblemen en moet jouw woning verkocht worden dan kan de opbrengst van je woning lager zijn dan de uitstaande hypotheek. In dat geval betaalt het WEW de restschuld aan de geldverstrekker. Het WEW heeft dan een vordering op jou ter grootte van het uitbetaalde bedrag. Dit bedrag kan geheel op jou worden verhaald. Een belangrijk voordeel is dat het WEW deze restschuld onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelden. Het WEW zal dit doen als het naar haar oordeel aannemelijk is dat je geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop en je je hebt ingespannen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie naast een goedkope en verantwoorde tevens een veilige lening.

Je financiële situatie kan plots wijzigen, waardoor je niet meer aan je betalingsverplichting kunt voldoen. Denk aan:

  • Beëindiging van jullie relatie.
  • Je raakt arbeidsongeschikt.
  • Je raakt gedwongen werkloos.
  • Het overlijden van je partner.

Met een NHG hypotheek denkt de NHG met je mee en zal een positieve bijdragen leveren aan een mogelijke oplossing.

Nationale hypotheek garantie tot welk bedrag?

De hoogte van de Nationale Hypotheek Garantie zonder energiebesparende investeringen bedraagt per 1 januari 2024 € 435.000 (€ 405.000 in 2023) en heeft een plafond van 100% van de woningwaarde. Indien er wordt geinvesteerd in energiebesparende voorzieningen (verduurzamen) is het maximale bedrag 106% van de woningwaarde en dus € 461.100. Het bedrag dat je meer mag lenen moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.

Hoeveel kun jij maximaal lenen met NHG?

Aan de hand van de onderstaande link kan je berekenen wat je maximaal kunt lenen met NHG.
Berekenen jouw maximale hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie voorwaarden

De Nationale hypotheekgarantie streeft naar het realiseren van zoveel mogelijk koopwoningen. Echter is het voor niet iedereen mogelijk om een hypotheek af te sluiten zonder NHG. Het is vaak mogelijk om met een NHG wel een hypotheek af te sluiten doordat zij onder voorwaarden de restschuld van de woning overnemen. Als tegenprestatie kost dit je minder hypotheekrente. Bij het afsluiten rekenen ze wel eenmalig een vergoeding.

De belangrijkste voorwaarden voor de Nationale Hypotheekgarantie in 2024 zijn;

  • De maximale hypotheek bedraagt €435.000 en 100% van de marktwaarde. Echter kunnen energiebesparende maatregelen voor 106% van de marktwaarde voorzien oftewel €461.100. Deze 6% moet volledig aan deze maatregelen worden uitgegeven.
  • Bij het oversluiten is de maximale hypotheek ook €435.000 inclusief de oversluitkosten.
  • Een NHG is mogelijk indien de koopsom hoger is dan €435.000, echter moet de taxatiewaarde onder deze grens liggen. Een inbreng van eigen financiële middelen is dan noodzakelijk.
  • De marktwaarde moet vrij van huur en gebruik zijn en moet blijken uit een NWWI taxatierapport.
  • Een waarborgcertificaat moet bij nieuwbouw zijn afgegeven door een instelling met keurmerk stichting GarantieWoning.

Nationale Hypotheek Garantie kosten

NHG is mogelijk voor leningen ten behoeve van de aankoop van je woning. Voorwaarde is dat de totale lening niet meer bedraagt dan 100% van de marktwaarde van de aan te kopen woning. Alle bijkomende kosten (kosten koper), zoals notariskosten, advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten en NHG kosten dienen vanuit eigen middelen te worden voldaan.

De Nationale Hypotheek Garantie kan tegelijk met de hypothecaire lening worden aangevraagd bij de geldverstrekker. De geldverstrekker beoordeelt of je in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie. Voor de garantie moet je een éénmalige premie betalen. Deze premie/borgtochtprovisie is per 1 januari 2024 gelijk gebleven op 0,60% van het hypotheekbedrag. Door de lagere rente van een NHG hypotheek in verhouding tot een hypotheek zonder NHG zal je dit bedrag op langere tijd terugverdienen. Daarnaast is deze premie eenmalig fiscaal aftrekbaar.

Oversluiten van lopende (NHG) hypotheek

Het is tevens mogelijk om onder voorwaarden je lopende hypotheek zonder NHG over te sluiten naar een hypotheek mét NHG. Je dient dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:
- De hypotheek moet binnen de kostengrens van NHG passen.
- Er kan niet consumptief worden bijgeleend. Slechts de consumptieve kosten van een eventuele oversluitboete is mogelijk om mee te financieren.
- De waarde van de woning mag niet de kostengrens overstijgen.

Heb je in 2024 een lopende hypotheek zonder NHG van EUR 430.000,00 met een marktwaarde van meer dan 435.000,00, dan kun je je hypotheek niet oversluiten naar een hypotheek met NHG. De waarde van de woning mag namelijk niet hoger zijn dan de NHG grens van EUR 435.000.

NHG-kostengrens naar €435.000 in 2024

Doordat er steeds minder woningen te koop staan onder de €435.000, heeft NHG ervoor gekozen de kostengrens te verhogen naar €435.000. Hierdoor wordt de kans van slagen bij het aankopen van een woning bevorderd. Indien er wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen wordt er 6% extra vrijgemaakt waardoor de kostengrens op €461.100 uitkomt. Daarnaast behoudt de NHG de borgtochtprovisie op 0,6% voor 2024. Hierdoor blijven de kosten voor het afsluiten van een NHG hypotheek laag.

Hypotheek met NHG aanvragen en afsluiten

Wil jij een hypotheek met NHG aanvragen en afsluiten? Door bijna 30 jaar ervaring in de branche zorgen wij ervoor dat jouw NHG aanvraag vlekkeloos verloopt.
Neem contact op met een van onze adviseurs zodat zij voor jou kunnen kijken en berekenen wat jouw mogelijkheden zijn.
Gratis contact opnemen met een hypotheek adviseur