Hypotheek aanvragen: Hypotheekrente gaat weer wat stijgen. Pak snel je voordeel!

Zijn kosten oversluiten hypotheek aftrekbaar?

Kosten oversluiten hypotheek aftrekbaar

Op het moment dat jij jouw hypotheek gaat oversluiten zijn daar kosten aan verbonden. Hieronder staan de meest gebruikelijke kosten die het oversluiten met zich meebrengen.

  • Boeterente. - Door het tussentijds oversluiten loopt de bank rente inkomsten mis. Om dit te compenseren betaal je rente.
  • Taxatiekosten. - De waarde van de woning moet worden bepaald voor de geldverstrekker.
  • Notariskosten. - Voor het opstellen van een hypotheekakte rekent de notaris kosten.
  • Advieskosten. - Een financieel adviseur brengt jouw mogelijkheden in kaart, adviseert jouw de beste mogelijkheid en regelt de gehele oversluiting.
  • Wil je een NHG hypotheek? - Aan een NHG hypotheek zitten eenmalige kosten verbonden.

Kan ik de oversluitkosten meefinancieren of zelf betalen?

Zoals hierboven staat vermeld kan het oversluiten best wat geld kosten. Deze kosten kun je zelf voor rekening nemen, maar wellicht heb je daar niet voldoende financiele middelen voor. Gelukkig zijn de kosten van het oversluiten mee te financieren. Je mag de kosten opvoeren, maar hierdoor pakt jouw nieuwe hypotheek dus wel iets hoger uit. Aan de hand van jouw inkomen en de waarde van de woning moet dit dan wel weer haalbaar zijn.

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

In Nederland zijn de fiscale regelingen omtrent het bezit van een eigen huis tamelijk gunstig. Als grootste voordeel heb je natuurlijk de rente als aftrekpost. (Ook wel hypotheekrenteaftrek) Wanneer je een hypotheek afsluit dan mag je de rentekosten van deze hypotheek van jouw belastbare inkomen aftrekken. De woning moet dan wel jouw hoofdverblijf zijn.

In het geval van een aflossingsvrije hypotheek los je tijdens de looptijd niets af. Hypotheken die afgesloten zijn na 1 januari 2013 komen voor de hypotheekrenteaftrek niet in aanmerking. Als je wel aflost, vermindert jouw hypotheekschuld waardoor ook de aftrekbare rente afneemt. De rente van jouw hypotheek mag je maximaal 30 jaar aftrekken. En hoewel over deze aftrekpost regelmatig gediscussieerd wordt, blijft de hypotheekrente ook in het nieuwe belastingstelsel gehandhaafd. Alleen consumptief gebruik van jouw hypotheek is niet meer aftrekbaar, evenals aflossingsbedragen en premies voor verzekeringen.

Wanneer je een huis koopt, heeft dit belangrijke gevolgen voor de belasting die je jaarlijks betaalt. Naast de aftrekbare rente van de belasting zijn ernog meer kosten die je fiscaal mag aftrekken. Zo kun je in het jaar van aankoop bepaalde éénmalig gemaakte kosten aftrekken zoals:

- Aanvraagkosten Nationale Hypotheek Garantie;
- Afsluitkosten voor de hypotheek;
- Bereidstelling provisie;
- Bouwrente (mits betaald na tekenen van de koopovereenkomst);
- Bouwrente (mits betaald na tekenen van de koopovereenkomst);
- Eventueel canon als de grond in erfpacht is;
- Inschrijving van de hypotheek bij het kadaster;
- Kosten taxatie rapport;
- Notariskosten voor de akte;
- Provisie voor verlenging van de offerteduur;
- Onder bepaalde voorwaarden verhuiskosten als u verhuist voor uw werk;
- Rente en kosten voor een overbruggingsfinanciering;

Niet aftrekbaar:

- Inschrijving van de transportakte bij het Kadaster;
- Kosten voor bouwkundig onderzoek;
- Makelaarscourtage;
- Notariskosten voor de transportakte en overdrachtsbelasting;

Aftrekposten hypotheek tweede woning:

De belastingdienst controleert of het tweede huis ook inderdaad jouw eigendom is. Het doet er dan niet eens toe of de woning in Nederland of in het buitenland staat. Waar het om gaat, is het verschil aan te geven tussen jouw eerste en jouw tweede huis.

De waarde van de tweede woning tel je op in box III. De belastingdienst ziet dit namelijk als vermogen. Wanneer je jouw tweede huis verhuurt, zijn de huurinkomsten onbelast.

Onderhoud en verbouwing

In tegenstelling tot het voordeel op jouw eerste huis, is de rente over leningen voor onderhoud en verbouwing aan een tweede huis niet fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de site van de Belastingdienst.

Tijdelijk twee huizen:

Volgens de belastingdienst kun je eigenlijk maar één eigen huis hebben. Maar, wanneer je jouw oude huis nog niet verkocht heeft, maar wel al in uw nieuwe huis woont, geldt er een uitzondering op de regel. Namelijk dat je jouw oude woning als eigen woning mag aanmerken mits je aan de volgende voorwaarden voldoet.

- Jouw oude woning is dit jaar of in één van de twee voorafgaande jaren jouw eigen woning.
- Jouw oude woning staat sindsdien leeg.
- Jouw oude woning staat in de verkoop.

Kosten hypotheek oversluiten aftrekbaar

De kosten voor het oversluiten van je hypotheek zijn aftrekbaar van je inkomen. Indien je de kosten van het oversluiten mee wilt financieren, dan mag je de rente over dit bedrag niet van de belasting aftrekken.

Kort rekenvoorbeeld
Je hebt nu een hypotheek van €300.000. Je wilt je hypotheek oversluiten naar een geldverstrekker die een rente van 1,9% biedt. De totale kosten (boeterente, notariskosten, taxatiekosten en advieskosten) bedragen € 5.500. Je hebt niet voldoende geld om deze kosten te dragen dus laat je de kosten meefinancieren. Het nieuwe hypotheekbedrag wordt dus €305.500.

De rente voor de nieuwe hypotheek wordt €5804,5 (1,9% * €305.500), de rente die je mag aftrekken van de belasting is 1,9% over €300.000. De hypotheekrenteaftrek wordt dan €5.700. De rente over de totale kosten (1,9% * €5.500 = €104,5) mag je niet meenemen in je hypotheekrenteaftrek. De totale kosten (€5.500) die ontstaan mag je wel eenmalig van de belasting aftrekken.

Wil je weten of het voordeliger is om jouw hypotheek over te sluiten tegen de huidige rentepercentages? (In meeste gevallen is dit zo, door de lage hypotheekrente op het moment...!) Maak dan een afspraak, dan maken wij gratis een berekening voor jouw.