Hypotheek aanvragen vanaf: 0,50%

Renteverwachting hypotheekrente

Renteverwachting hypotheekrente

Naar verwachting zullen de rentepercentages voor leningen op lange termijn licht stijgen, waar de rentepercentages voor leningen met een kortere looptijd redelijk gelijk zullen blijven.

Verwachtingen voor de economie

In februari is een van de belangrijke graadmeters voor de hypotheekrente aangepast.
De rente van de Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar is opgelopen van -0,5% naar -0,2%. Dit geeft tekenen van een rentestijging aan. Gezien het feit dat er het afgelopen jaar enorm veel geld in de economie aanwezig was, heeft dit een angst voor inflatie gecreerd. In het verleden was inflatie een maatstaf voor de toekomstige inflatie. Echter is dit afgenomen door de jaren met zwakke correlatie in het vertrouwen tussen inflatie en de groei van de geldhoeveelheid afgenomen.

Na langere periode waarin de inflatie is afgenomen is daar toch verandering in gekomen. Zo is de inflatie binnen de eurozone van een gemiddelde van 0,2% per jaar naar 1,4% toegenomen afgelopen januari. Dit komt nog niet in de buurt van het streefniveau (2%) van de ECB, maar als de inflatie doorzet is een toename van 2% haalbaar. Hierdoor zou de ECB moeten ingrijpen door de rente te verhogen.

Echter is 2% inflatie nog niet aan de orde en zal dit nog niet zo ver komen. De inflatiestijging heeft geen verband met de groei van de geldhoeveelheid en is dit een momentopname. De stijging komt voort uit de hogere prijzen, gebrek aan capaciteit maar ook beslissingen van ons buurtland Duitsland om de BTW-verlaging te ontkrachten. Als deze factoren die de prijs opdrijven zullen verminderen, zal de groei van de inflatie ook weer inklinken.

Uiteindelijk zullen de ruime arbeidsmarkt die ervoor zorgt dat er een rem ontstaat op de loonstijging maar ook de productiecapaciteit bij bedrijven die nog niet volledig benut is, uiteindelijk de overhand krijgen waardoor de stijging van de inflatie zal indammen.

Het vastzetten van de hypotheekrente van een huidige hypotheek maar ook nieuwe hypotheek zal naar verwachting op de lange termijn een verstandige keuze zijn om zo rentevoordeel in de toekomst te behalen.

Wil jij meer weten of wil jij advies voor jouw toekomstige of huidige hypotheek? Neem dan contact met ons op.

>> Hypotheek afsluiten tegen lage hypotheekrentes
>> Huidige hypotheek oversluiten tegen lage hypotheekrentes