Laagste rente: 0,50%

Aanneemsom

Som waarvoor een bouwbedrijf de uitvoering van een werk aanneemt.