Laagste rente: 0,50%

Eigen huis en hypotheek: Aftrekposten bij de koop van een huis


Wanneer je een huis koopt, heeft dit belangrijke gevolgen voor de belasting die je jaarlijks betaalt. In veel gevallen levert het je een voordeel op doordat de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is. (Ook wel hypotheekrenteaftrek.) Daarnaast kun je in het jaar van aankoop bepaalde éénmalig gemaakte kosten aftrekken zoals:

- Aanvraagkosten Nationale Hypotheek Garantie;
- Afsluitkosten voor de hypotheek;
- Bereidstelling provisie;
- Bouwrente (mits betaald na tekenen van de koopovereenkomst);
- Bouwrente (mits betaald na tekenen van de koopovereenkomst);
- Eventueel canon als de grond in erfpacht is;
- Inschrijving van de hypotheek bij het kadaster;
- Kosten taxatie rapport;
- Notariskosten voor de akte;
- Provisie voor verlenging van de offerteduur;
- Onder bepaalde voorwaarden verhuiskosten als u verhuist voor uw werk;
- Rente en kosten voor een overbruggingsfinanciering;

Niet aftrekbaar:

- Inschrijving van de transportakte bij het Kadaster;
- Kosten voor bouwkundig onderzoek;
- Makelaarscourtage;
- Notariskosten voor de transportakte en overdrachtsbelasting;

Jouw tweede huis en de belastingdienst

De belastingdienst controleert of het tweede huis ook inderdaad jouw eigendom is. Het doet er dan niet eens toe of de woning in Nederland of in het buitenland staat. Waar het om gaat, is het verschil aan te geven tussen jouw eerste en jouw tweede huis.

De waarde van de tweede woning tel je op in box III. De belastingdienst ziet dit namelijk als vermogen. Wanneer je jouw tweede huis verhuurt, zijn de huurinkomsten onbelast.

Onderhoud en verbouwing

In tegenstelling tot het voordeel op jouw eerste huis, is de hypotheekrente over leningen voor onderhoud en verbouwing aan een tweede huis niet fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de site van de Belastingdienst.

Tijdelijk twee huizen

Volgens de belastingdienst kun je eigenlijk maar één eigen huis hebben. Maar, wanneer je jouw oude huis nog niet verkocht heeft, maar wel al in uw nieuwe huis woont, geldt er een uitzondering op de regel. Namelijk dat je jouw oude woning als eigen woning mag aanmerken mits je aan de volgende voorwaarden voldoet.

- Jouw oude woning is dit jaar of in één van de twee voorafgaande jaren jouw eigen woning.

- Jouw oude woning staat sindsdien leeg.

- Jouw oude woning staat in de verkoop.

Aftrekposten bij bezit van een eigen huis

In Nederland zijn de fiscale regelingen omtrent het bezit van een eigen huis tamelijk gunstig. Als grootste voordeel heb je natuurlijk de hypotheekrente als aftrekpost. (Ook wel hypotheekrenteaftrek) Wanneer je een hypotheek afsluit dan mag je de rentekosten van deze hypotheek van jouw belastbare inkomen aftrekken. De woning moet dan wel jouw hoofdverblijf zijn.
In het geval van een spaarhypotheek en aflossingsvrije hypotheek los je tijdens de looptijd niets af. Het fiscale voordeel is hier de constante hoge hypotheekrenteaftrek (maximale aftrek).

Als je wel aflost, vermindert jouw hypotheekschuld waardoor ook de aftrekbare rente afneemt. De rente van jouw hypotheek mag je maximaal 30 jaar aftrekken. En hoewel over deze aftrekpost regelmatig gediscussieerd wordt, blijft de hypotheekrente ook in het nieuwe belastingstelsel gehandhaafd. Alleen consumptief gebruik van jouw hypotheek is niet meer aftrekbaar, evenals aflossingsbedragen en premies voor verzekeringen.