Wie zijn wij ...

Sinds dinsdag 22 november 2016 is Hypotheek-aanvragen.nl een online initiatief van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening BV, waar wij slechts met ervaren financieel/hypotheekadviseurs werken. Alle adviseurs hebben ten minste vijf jaar expertise in het vak. Maar er zijn ook adviseurs met meer dan 25 jaar ervaring. Dit betekent voor u dat u met echte deskundigen te maken heeft. En dat is natuurlijk een geruststellende gedachte, zeker als het om uw financiën gaat.

Alle werkzaamheden van Hypotheek-aanvragen.nl worden uitgevoerd volgens Gedragscode hypothecaire financieringen. Dit biedt u de zekerheid dat we open en eerlijk werken. Hypotheek-aanvragen.nl is niet financieel verbonden aan een verzekeringsmaatschappij, bankinstelling of andere derde partij die belang heeft bij de afsluiting van uw hypotheek. Er is geen enkele beperking bij Hypotheek-aanvragen.nl. U krijgt dus gegarandeerd een eerlijk en onafhankelijk advies. Indien u van mening bent dat u niet goed bent geïnformeerd en u vindt dat u hierdoor schade heeft geleden, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Het telefoonnummer is 070-3338999.

Welke kwaliteitscriteria wij stellen.

Hypotheek-aanvragen.nl is gespecialiseerd in de realisatie van goede hypotheken. En biedt een totaalpakket.

Dienstenassortiment

  • Hypotheekadvisering
  • Particuliere schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Spaarproducten
  • Beleggingsproducten
  • Financieringen
  • Aanvullend Pensioen

Toezichtsorgaan SER
Erkend Hypotheekadviseur
Autoriteit financiële Markten

De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken. Om verzekeringen te kunnen adviseren moet men ingeschreven staan in een van de registers van de SER. Wij voldoen aan deze regel !

Sociaal Economisch Raad


Wij van hypotheek-aanvragen.nl, zijn erkende hypotheekadviseurs.

Om Erkend Hypotheekadviseur te worden, moeten hypotheekadviseurs een examen bij de SEH afleggen. In dit examen worden de vakgebieden Belastingen, Recht, Verzekeringen, Toekomstvoorzieningen en Financieringen uitgediept. Al deze vakgebieden zijn van belang bij het adviseren over hypotheken.

Een hypotheekadviseur wordt pas erkend als de kennis en ervaring zijn aangetoond.

Dit alles is ter bescherming voor u als klant in het leven geroepen. Indien u als klant klachten heeft over een hypotheekadvies, kunt u deze klachten indienen bij de SEH. Dit gebeurt door een vragenformulier bij de SEH te bestellen. De uitspraak van de optredende Geschillencommissie zijn voor zowel de Erkend Hypotheekadviseur als de Consument bindend.

Erkend Hypotheek Adviseur


Er is voor de Autoriteit Financiële Markten een belangrijke rol weggelegd in de algemene informatievoorziening aan consumenten. Om de informatievoorziening aan het publiek te verbeteren, hebben de toezichthouders op de financiële markten in Nederland, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) elk een speciale telefoonlijn, de Toezichtslijn geopend. Iedereen kan hier terecht met vragen, klachten of opmerkingen over sparen, lenen, beleggen, verzekeringen en pensioenen in Nederland.

De vragen over het gedragstoezicht op de financiële markten worden door de Autoriteit Financiële Markten beantwoord. Gedragstoezicht houdt in dat de Autoriteit erop let dat consumenten op de juiste wijze worden voorgelicht over financiële producten en dat instellingen zich houden aan de afspraken die zij met hun klanten gemaakt hebben.

De toezichtslijnen geven geen advies bij het maken van een keuze voor een concreet financieel product. Evenmin spreken zij een oordeel uit over de instellingen die onder hun toezicht staan.

De toezichtslijn kan op werkdagen worden gebeld van 09.00 tot 17.00. De kosten bedragen 0,35 euro per gesprek.

www.hypotheek-aanvragen.nl staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

De Toezichtslijn van de Autoriteit-FM: 0900 - 5400 540

De Toezichtslijn van DNB: 0900 - 5200 520

De Toezichtslijn van de PVK: 0900 - 5300 530

U kunt bij het Klachteninstituut Verzekeringen terecht als u een geschil heeft met een

Verzekeringsmaatschappij en / of assurantietussenpersoon over een verzekeringsovereenkomst.

Klachteninstituutsluiten