Tweede hypotheek

In welke situatie is het zinvol uw huidige hypotheek te verhogen en wanneer gaat u een tweede hypotheek afsluiten?

Zodra u de wens heeft een bedrag bij te financieren, naast uw lopende hypotheek, is het verstandig eerst te kijken naar uw huidige situatie.

Is uw huidige rente dermate hoog, dat oversluiten, inclusief een verhoging zinvol is?

Indien uw huidige hypotheek reeds een lage rente heeft, zou het verstandig kunnen zijn deze onaangetast te laten en een extra financiering aan te gaan middels een tweede hypotheek.

Naast uw eerst hypothecaire inschrijving wordt er via de notaris een tweede inschrijving op uw onderpand gedaan.

Uiteraard kan er ook een derde hypotheek, vierde hypotheek of vijfde hypotheek, enz. enz., van toepassing zijn.

Indien u reeds bij het passeren van de eerste hypotheek heeft gekozen voor een hogere inschrijving, zou een zogenaamde “Onderhandse verhoging” van toepassing kunnen zijn. U hoeft dan niet opnieuw naar de notaris. (Dit kan overigens alléén bij dezelfde geldverstrekker!)

Waar is een 2e hypotheek het voordeligst?

Over het algemeen, is het het voordeligst een tweede hypotheek af te sluiten bij de geldverstrekker waar ook uw eerste hypotheek loopt.

Het feit dat een geldverstrekker bij een tweede hypotheek meer risico loopt dan de eerste hypotheekverstrekker, geeft de meeste geldverstrekkers aanleiding om een risico-opslag op de rente te offreren.

Voorbeeld:

Indien de eerste hypotheek bij de Fortis bank loopt en u een tweede hypotheek wenst af te sluiten bij de Postbank, zal de Postbank 0,2% boven op het normale tarief als risico-opslag offreren.

Dit geldt overigens niet alleen voor de Postbank, maar voor de meeste geldverstrekkers.

Indien u de tweede hypotheek sluit bij de geldverstrekker die tevens de eerste hypotheek heeft verstrekt is er doorgaans géén extra risico-opslag van toepassing.

Wat zijn dan die risico's voor de geldverstrekker?

Zodra een woning, i.v.m. uitblijvende betalingen, gedwongen door de bank moet worden verkocht via de veiling, is het risico voor de tweede geldverstrekker groter dat ze haar geld niet (volledig) terug krijgt t.o.v. de eerste geldverstrekker. Dit omdat deze alle niet betaalde renten, boetes en veilingkosten etc. zal verrekenen met de (meestal lagere) verkoopopbrengst.

De eerste geldverstrekker heeft namelijk als eerste recht op haar gelden. De tweede geldverstrekker heeft als tweede recht op haar gelden.

Wij bekijken graag voor u wat in uw geval de beste en voordeligste oplossing is!


sluiten