Hypotheek aanvragen: Hypotheekrente gaat weer wat stijgen. Pak snel je voordeel!

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een variant op de traditionele levenhypotheek. Daarom wordt dit product ook wel als "verbeterde levenhypotheek" aangeduid.

Het is een hypothecaire lening op basis van een gemengde verzekering. Er wordt gedurende de looptijd niet afgelost.

Het bijzondere van een spaarhypotheek is dat het rentepercentage welke de verzekeringnemer over de spaarpremie vergoed krijgt, in beginsel gelijk is aan de hypotheekrente en dat de hoogte van de verzekeringsuitkering daardoor reeds van tevoren vaststaat.

Dat betekent dus dat indien, bij het ingaan van een nieuwe rentevaste periode, de hypotheekrente hoger wordt, de rentelasten stijgen maar de periodiek te sparen bedragen dalen. Bij een hogere rente groeit het spaartegoed immers harder en hoeft er dus minder premie ingelegd te worden om op het beoogde (van tevoren vastgestelde) eindbedrag uit te komen.

De koppeling van de hypotheekrente en de spaarrente leidt ertoe dat bij veranderingen in het rentepercentage de effecten daarvan op de te betalen maandlasten gedempt worden. Een sterke rentestijging wordt afgezwakt door een dalende spaarpremie. Daarentegen wordt een dalende rente ongedaan gemaakt door een hoger maandelijks te betalen spaarpremie. Bij een gewone levenhypotheek doet dit effect zich niet voor.

De koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente is het gevolg van een samenwerkingsverband (arrangement) tussen geldverstrekker en verzekeraar. Daarom is het in beginsel niet mogelijk om de polis aan een andere geldverstrekker over te dragen. Dit in tegenstelling tot de hypotheekrente. Onder bepaalde voorwaarden kan wel fiscaal geruisloos de waarde van de polis worden overgedragen aan een verzekeraar zodat de geldnemer toch in staat is om met een andere geldgever in zee te gaan.

Voordelen en nadelen

Voordelen van de spaarhypotheek:

- Maximale rente-aftrek gedurende de hele looptijd;
- Demping van de effecten van renteveranderingen op de maandlasten: de hypotheekrente is immers gelijk aan de rente die wordt vergoed over de ingelegde spaarpremies;
- Zekerheid omtrent de aflossing; op de einddatum wordt ( het beoogd deel van ) de hoofdsom volledig afgelost;
- De bruto-en nettolasten blijven constant (bij gelijkblijvende rente)

Nadelen van de spaarhypotheek:

- Sterke gebondenheid aan een geldgever: oversluiten heeft voor de geldnemer vaak grote negatieve financiële consequenties in zowel de fiscale als de verzekeringssfeer;
- De hypotheekrente is meestal zo`n 0,2% hoger;
- Slechts onder bepaalde voorwaarden kan de uitkering geheel belastingvrij zijn. Wat in dit verband voor de uitkering geldt, is ook op de afkoopwaarde van toepassing.

Meest geschikt voor

Deze hypotheekvorm is het meest geschikt voor mensen die gedurende de looptijd maximale hypotheekrenteaftrek willen genieten. De spaarhypotheek is voor mensen die zekerheid willen hebben met betrekking tot het doelkapitaal (spaarkapitaal), waarmee men aan het einde van de looptijd de hypotheek (gedeeltelijk) wenst in te lossen.

Bekijk tevens de Bankspaar hypotheek

Hypotheekrente voor de spaarhypotheek

Bekijk de rente van alle geldverstrekkers voor een spaarhypotheek. >>Hypotheekrente Spaarhypotheek

Hypotheekadvies offerte aanvragen

> Hypotheek offerte aanvragen
> Gratis contact opnemen met een hypotheek adviseur