Laagste rente: 0,50%

Lineaire hypotheek

Bij een hypothecaire lening met een lineaire aflossing lost de geldnemer periodiek gedurende de looptijd van de lening een vast bedrag af. Het bedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen gedurende de looptijd van de lening. Bedraagt bijvoorbeeld het leningbedrag EUR 150.000,00 en is de looptijd 30 jaar, dan is de aflossing op jaarbasis EUR 150.000,00: 30= EUR 5.000,00 per jaar, ofwel EUR 416,67 per maand. De aflossing verloopt volgens een vast patroon.

Door de periodieke aflossingen nemen de restantschuld en de jaarlijks (of maandelijks) te betalen rentebedragen in de loop der jaren af.

Lineaire hypotheek afbeelding - verhouding rente en aflossing.

Lineaire hypotheek afbeelding - verhouding rente en aflossing. (klik voor grotere weergave.)

De hypothecaire lening op basis van lineaire aflossing is daarom geschikt voor cliënten die hun maandlast willen zien afnemen. Die vermindering van het te betalen rente bedrag heeft natuurlijk wel een gevolg voor de fiscale aftrek.

De eerste jaren zijn de bruto maandlasten (evenals de netto maandlasten) relatief hoog omdat er naast rente over de (dalende) hoofdsom een bedrag aan aflossing moet worden betaald. Dit nadeel van de lineaire hypotheek heeft geleid tot de ontwikkeling van een bijzondere variant:

De hypothecaire lening met getrapte aflossing.

Eigenlijk is deze hypothecaire lening een tussenvorm van een lineaire hypotheek en een annuïteiten hypotheek.

Bij getrapte aflossing blijft het aflossingspercentage, het percentage van de hoofdsom dat per jaar wordt afgelost, telkens voor een bepaalde periode *bijvoorbeeld vijf of tien jaar *gelijk.

Bij de hypotheek met getrapte aflossing loopt de maandlast *deze bestaat immers uit aflossing en rente *gedurende de gehele looptijd niet geleidelijk terug. Schoksgewijs treden lastenverzwaringen op, namelijk telkens wanneer een hoger aflossingspercentage aan de orde komt.

Voordelen en nadelen

Voordelen van de lineaire aflossing:
-Snelle vermogensvorming
-Dalende lasten in de loop de jaren: dit is van belang voor geldnemers die op termijn een daling van hun (gezamenlijke) inkomen verwachten;
-Minder rente verschuldigd over de gehele looptijd in vergelijking met andere aflossingsvormen.

Nadelen van de lineaire aflossing:
-Hoge lasten in de eerste jaren: hierdoor kan minder geleend worden in vergelijking met andere aflossingsvormen;
-Beperkt inflatievoordeel: reeds in de eerste jaren van de looptijd wordt relatief veel afgelost waardoor in de tijd minder van de waardevermindering van de hoofdsom kan worden geprofiteerd (uitgaande van inflatiecorrectie in het inkomen) dan bij andere aflossingsvormen;
-Dalend fiscaal voordeel: zeker voor geldnemers met stijgende inkomens is de lineaire hypotheek fiscaal minder aantrekkelijk dan andere hypotheekproducten.

Meest geschikt voor

Deze hypotheekvorm is het meest geschikt voor mensen die gedurende de looptijd de hypotheek snel wensen af te lossen en de daarbij behorende hogere maandlasten (wel aflopend) kunnen en willen betalen.

Lineaire hypotheek berekenen

Onze adviseurs rekenen graag voor wat jouw hypotheeklast zal worden aan de hand van een lineaire hypotheek.

> Gratis contact opnemen met een hypotheek adviseur