Hypotheek aanvragen: Hypotheekrente gaat weer wat stijgen. Pak snel je voordeel!

Traditionele levenhypotheek


Bij hypothecaire leningen op basis van gemengde verzekering wordt door de geldnemer gedurende de looptijd niet afgelost. In plaats van aflossing betaald de geldnemer aan de verzekeraar een maandelijkse premie, waarmee de hypothecaire lening op de einddatum (of bij eerder overlijden) geheel of gedeeltelijk wordt afgelost.

De verzekeringspolis dient aan de geldverstrekker te worden verpand, zodat de uitkering daadwerkelijk zal worden gebruikt om de lening (deels) af te lossen.

LET OP !

Wel dient aan de voorwaarden van de kapitaalverzekering eigen woning te worden voldaan. Ook mogen de vrijstellingsbedragen niet worden overschreden. Anders kan over de rente van de uitkering (van de verzekering) belasting verschuldigd zijn.

Voordelen en nadelen

Voordelen van de traditionele levenhypotheek:

- Maximale hypotheekrente-aftrek gedurende de hele looptijd;
- De verzekeringsnemer deelt mee in de winst van de verzekeraar (bij een winstdelende polis);
- Constante bruto- en nettolasten gedurende de looptijd (bij gelijkblijvende rente).

Nadelen van de traditionele levenhypotheek:

- Onzekerheid omtrent de hoogte van de uitkering op de einddatum: de vraag is of (een beoogd deel van) de hoofdsom van de hypothecaire lening met de uitkering kan worden afgelost;
- Onzekerheid over de hoogte van de afkoopwaarde van de verzekering gedurende de looptijd: door de onzekerheid omtrent de waarde-ontwikkeling van de verzekering gedurende de looptijd is de hoogte van de afkoopwaarde (= waarde die de verzekering heeft bij tussentijdse beëindiging) niet vooraf vast te stellen;
- Slechts onder bepaalde voorwaarden kan de uitkering geheel belastingvrij zijn. Wat in dit verband voor de uitkering geldt, is ook op de afkoopwaarde van toepassing. Tussentijdse beëindiging van de verzekering kan dus grote fiscale gevolgen hebben.

Meest geschikt voor

Deze hypotheekvorm is het meest geschikt voor mensen die gedurende de looptijd maximale hypotheekrenteaftrek willen genieten.

Hypotheekrente voor de leven hypotheek

Bekijk de rente van alle geldverstrekkers voor een leven hypotheek. Hypotheekrente Leven hypotheek

Hypotheekadvies offerte aanvragen

> Hypotheek offerte aanvragen
> Gratis contact opnemen met een hypotheek adviseur