Laagste rente: 0,50%

Hypotheek en verbouwing

Voor ieder huis, van elke leeftijd, is onderhoud belangrijk. Immers, de waarde van jouw huis is ook afhankelijk van de staat van onderhoud waarin het verkeerdt.

Kosten van onderhoud
Hoe hoog de kosten van onderhoud zijn, hangt af van het type woning. Over het algemeen kun je echter uitgaan van anderhalf procent van de herbouwwaarde van uw woning.

Het plegen van onderhoud
Om er voor te waken dat de kosten van onderhoud oplopen, is het belangrijk een aantal keer per jaar de staat van jouw huis te controleren. Zo kun je reparaties tijdig uitvoeren en achterstalllig onderhoud voorkomen.

Het onderhouden van appartementen
Over het algemeen wordt je bij de koop van een appartement lid van een Vereniging van Eigenaren. In het reglement van die vereniging is vastgelegd wat iedere eigenaar bij dient te dragen aan het gemeenschappelijk onderhoud (bijvoorbeeld lift- of dakonderhoud). Om problemen te voorkomen is het aan te raden dat deel dat onder de regeling van gezamenlijk onderhoud valt, ieder jaar te laten inspecteren.

Onderhoud of verbouwing?
Wanneer duidelijk wordt dat er onderhoudswerkzaamheden moeten gaan plaatvinden, besluit men vaak dan maar meteen te gaan verbouwen. Omdat het kostenplaatje van een verbouwing nog wel eens op kan lopen, is het vaak een goed idee uw hypotheek uit te breiden. Je kunt namelijk de rente op een lening die je gebruikt voor de verbetering of onderhoud van jouw woning volledig van de belasting aftrekken.

Verbouwen

Wanneer precies duidelijk is wat jouw verbouwingsplannen zijn, kun je beslissen de werkzaamheden zelf uit te voeren of op zoek te gaan naar een aannemer.

Zelf doen of uitbesteden?
Wanneer je zelf aan de slag gaat, is het belangrijk alle bonnen te bewaren van aankopen die voor de verbouwing gedaan zijn. Je hebt ze nodig om aan te kunnen tonen dat je de hypotheek inderdaad voor verbetering of onderhoud van jouw woning gebruikt. Alleen dan kun je de rente ook daadwerkelijk aftrekken.

Wanneer je met een aannemer in zee gaat, zal deze, na het bekijken van jouw woning, een offerte uitbrengen. Het is altijd verstandig om bij meerdere aannemers een hypotheek offerte aan te vragen; er zit nog wel eens een aanzienlijk verschil in de aangeboden prijzen.

Bouwvergunning
Om niet voor onaangename verrassingen te komen staan, is het van belang dat je van tevoren bij de dienst Bouw- en woningtoezicht van jouw gemeente informeert of je een bouwvergunning nodig hebt. Dat is namelijk niet alleen voor grote veranderingen een vereiste, ook kleine verbouwingen zijn soms aan strikte regels gebonden. In sommige gevallen hoef je geen vergunning aan te vragen, maar heb je alleen een meldingsplicht.

Andere vergunningen
Naast de bouwvergunning kun je ook nog met een aantal andere vergunningen te maken krijgen. Je hebt bijvoorbeeld een sloopvergunning nodig voor het verwijderen van asbest of als er meer dan 10 m3 bouwafval vrijkomt.

Voor verbouwing van een monumentenpand moet je altijd een vergunning aanvragen. Maar zelfs voor het kappen van een boom in jouw tuin is soms een kapvergunning nodig. De regels omtrent al deze vergunningen verschillen per gemeente. Informeer dit dus bij jouw gemeente.

Subsidiemogelijkheden

In sommige gevallen kun je voor het verbeteren van jouw woning in aanmerking komen voor een subsidie. Voor schilderwerk binnenshuis bijvoorbeeld, en voor isolatie. Ook het aanpassen van een woning voor gehandicapten, kan met subsidie (gedeeltelijk) bekostigd worden. Informatie hierover kun je aanvragen bij de gespecialiseerde bedrijven of bij de gemeente.

Kostenposten

Bij de verbouwing van uw woning zijn er een flink aantal kosten waarmee je te maken kunt krijgen. Welke dat zijn, hangt af van uw specifieke situatie, maar het kan varieren van inrichtingskosten voor meubels en stoffering, tot kosten voor het afsluiten van een lening of het verhogen van de hypotheek. Daarnaast kun je ook te maken hebben met:

  • een hogere premie voor jouw opstalverzekering, meer rente over jouw lening of hypotheek.
  • een hogere Onroerende Zaak Belasting als de WOZ aangepast wordt of een hoger eigenwoningforfait als de WOZ aangepast wordt.> Hypotheek offerte aanvragen
> Gratis contact opnemen met een hypotheek adviseur