Hypotheek aanvragen: Hypotheekrente gaat weer wat stijgen. Pak snel je voordeel!

Beleggingshypotheek


Net als de traditionele levenhypotheek en de spaarhypotheek bestaat de beleggingshypotheek uit een aflossingsvrije hypothecaire lening die aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk of geheel) wordt afgelost met de uitkering uit een kapitaalverzekering. De verzekeringnemer betaalt periodiek rente over de (gehele) hoofdsom en een premie voor de kapitaalverzekering.

Een belangrijk verschil met de traditionele levenhypotheek en spaarhypotheek is dat bij de beleggingshypotheek de verzekeringnemer (de geldnemer) zèlf kan aangeven bij welke beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen of beleggingsmaatschappijen) zijn ingelegde premies, na aftrek van de kosten, worden belegd.

De verzekeringnemer draagt ook zèlf het risico over de waarde van zijn beleggingen.

De hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd van de verzekering ligt, in tegenstelling tot de spaarhypotheek, niet van tevoren vast. Het is dus onzeker of de uitkering voldoende zal zijn om (het beoogde deel van) de hoofdsom te kunnen inlossen.

Let op! Een beleggingshypotheek is een risicovol product

Voordelen en nadelen

Voordelen van de beleggingshypotheek:

- Rente-aftrek gedurende de hele looptijd is maximaal;
- De verzekeringnemer bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn premies worden belegd;
- De verzekeringnemer profiteert van hoge rendementen op de aandelenmarkten;
- De bruto-en nettolasten blijven constant (bij gelijkblijvende rente)

Nadelen van de beleggingshypotheek:

- Geen zekerheid of aan het einde van de looptijd (een beoogd deel van ) de hoofdsom van de hypothecaire lening kan worden afgelost;
- De verzekeringsnemer loopt het risico dat de opgebouwde waarde in zijn polis daalt door sterke koersdalingen op de aandelenmarkten;
- De verzekeringsnemer moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om van een geheel belastingvrije uitkering verzekerd te zijn.

Meest geschikt voor

Deze hypotheekvorm is het meest geschikt voor mensen die gedurende de looptijd maximale hypotheekrenteaftrek willen genieten.

De beleggingshypotheek is geschikt voor mensen die géén zekerheid willen hebben met betrekking tot het doelkapitaal (beleggingskapitaal) waarmee men aan het einde van de looptijd de hypotheek (gedeeltelijk) wenst in te lossen. Men is bereid een "bepaald" risico te lopen, waarbij er een kans is dat het doelkapitaal hoger uitkomt dan van te voren is berekend. Dit is een positief rendement. Echter, dit kan ook negatief uitkomen, waarbij aan het einde van de looptijd minder is opgebouwd dan verwacht en dus ook minder op de hypotheek kan worden ingelost.

Hoe groot een aanvaardbaar risico is verschilt per cliënt en hangt samen met het eventueel te verkrijgen rendement.

Hypotheekrente voor de Beleggingshypotheek

Bekijk de rente van alle geldverstrekkers voor een beleggingshypotheek. >>Hypotheekrente Beleggingshypotheek

Hypotheekadvies offerte aanvragen

> Hypotheek offerte aanvragen
> Gratis contact opnemen met een hypotheek adviseur