Laagste rente: 0,50%

Kwalitatieve verplichting

Rechten die anderen dan de koper en de verkoper kunnen hebben op een onroerende zaak.