Laagste rente: 0,50%

Canon of Erfpachtscanon

Bedrag dat een huiseigenaar jaarlijks betaalt voor het gebruik van erfpachtgrond. De eigenaar van de grond is meestal de gemeente.