Hypotheek aanvragen vanaf: 0,40%

Bouwbesluit

Besluit op grond van de Woningwet waarin de overheid minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vaststelt waaraan woningen moeten voldoen.