Hypotheek aanvragen: Hypotheekrente is iets aan het dalen!

Bouwbesluit

Besluit op grond van de Woningwet waarin de overheid minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vaststelt waaraan woningen moeten voldoen.