Hypotheek aanvragen vanaf: 0,40%

Bewijs van eigendom

Afschrift van de notariële transportakte die in het kadaster is ingeschreven en die door het kadaster gewaarmerkt is.