Bankspaar hypotheek

In vergelijking met de normale “ouderwetse” spaarhypotheek is er bij de bankspaar hypotheek géén sprake van een spaarverzekering. De spaarpremie die u bij een bankspaar hypotheek betaald wordt namelijk volledig op een geblokkeerde spaarrekening (SEW) opgebouwd tot een eindkapitaal. Dit eindkapitaal, dient als aflossing aan het einde van de looptijd om de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen.

In tegenstelling tot de bankspaar hypotheek is bij een “ouderwetse” spaarhypotheek, sprake van een verzekerd kapitaal bij leven en een verzekerd kapitaal bij overlijden.

Verzekerd bij leven:
Het kapitaal dat u wenst op te bouwen om op einddatum op de hypotheek te kunnen inlossen.

Verzekerd bedrag bij overlijden:
Het kapitaal dat tot uitkering komt op het moment dat u overlijdt voor einddatum van de spaarpolis.

Bij de bankspaar hypotheek bent u niet verplicht om bij overlijden te verzekeren. (Uiteraard is het wel raadzaam dit risico voor uw nabestaanden af te dekken.)

De hypotheekrente die u betaald voor de hypotheek is gelijk aan de vergoeding die u verkrijgt op uw spaarrekening. Daarmee is het bedrag dat u op einddatum bij elkaar wenst te sparen altijd gegarandeerd.
En omdat u tussentijds niet op de hypotheeksom inlost, behoud u maximale hypotheekrenteaftrek.

Bankspaar hypotheek

U kunt bij banksparen de keuze maken uit de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en de Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW).

Risicometer BankSpaar hypotheek

Risicometer BanskSpaarhypotheek

Gerelateerde pagina's:
> Meer over de Annuïteiten hypotheek
> Meer over de Spaarhypotheek
> Meer over de Levenshypotheek
> Meer over de Lineaire hypotheek
> Meer over de Beleggingshypotheek
> Meer over de Hybride hypotheek
> Meer over de Effectenhypotheek
> Meer over de Aflossingsvrije hypotheek
> Meer over de Bankspaar hypotheek

sluiten