Universal Life Verzekering

Korte omschrijving
Vorm van levensverzekering waarbij de premie eerst wordt verdeeld over de verzekerde risico's, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Het restant wordt belegd tot voordeel van de verzekeringnemer.

Verdere specificatie
De verzekering heeft kenmerken van een rekening-courant. De verzekerde risico's kunnen tussentijds worden aangepast aan persoonlijke omstandigheden. De verzekeraars ontrekt aan de betaalde premies eerste de betalingen voor de verzekerde risico's en voor de kosten. Het overblijvende bedrag wordt vaak belegd in beleggingsfondsen (Unit Linked).

Voor wie bestemd
Consumenten die beleggen willen combineren met het afdekken van verschillende risico's, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Een universal life verzekering kan worden gebruikt als een Kapitaalverzekering eigen woning.

Premie
De premie wordt uitgedrukt in euro's. Gezien de gekozen rekening-courant systematiek is het veelal mogelijk eens een premiebetaling over te slaan of juist een extra premie te betalen.

Bijzonderheden
De verzekeringnemer ontvangt periodiek een overzicht waaruit blijkt welke premies zijn betaald, hoeveel is ingehouden voor verzekeringselementen en welk bedrag is belegd. Over het algemeen kan invloed worden uitgeoefend op het soort beleggingen, terwijl tussentijds meestal van beleggingsfonds kan worden gewisseld. Voor verhoging van het overlijdensrisico of uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidsdekking kunnen gezondheidswaarborgen worden gevraagd.


Gerelateerde pagina's: Kapitaalverzekering eigen woning
> Meer over de Kapitaalverzekering bij leven
> Meer over de Risicoverzekering
> Meer over de Unit Linked Verzekering
> Meer over de Uitgebreide inboedelverzekering
> Meer over de Woonhuisverzekering
> Meer over de Rechtsbijstand verzekering


> Hypotheek offerte aanvragen
> Gratis contact opnemen met een hypotheek adviseur


sluiten