Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorg omringd. We werken conform de Wet Persoonsregistratie. Deze Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zorgt voor bescherming van de privacy van burgers. U heeft het recht te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. U mag altijd uw gegevens inzien en aanpassen en kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u op de hoogte wilt worden gehouden over belangrijke informatie, dan kunt u dit aangeven. Alleen voor dat doel worden uw gegevens in dat geval gebruik.

Een offerte maken we niet alleen. Hypotheek-aanvragen gebruikt diensten van derden, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. We stellen uw gegevens eenmalig ter beschikking aan deze instanties met de melding dat ze deze gegevens slechts alleen en uitsluitend mogen gebruiken voor de offerte.


sluiten