Koopsubsidie


De overheid heeft altijd het eigen woningbezit gestimuleerd.
De belangrijkste wijze en ook de bekendste is de hypotheekrente-aftrek. In het verleden waren er premie A, B en C woningen met subsidie. Op dit moment is er alléén nog de koopsubsidie. Koopsubsidie is een tegemoetkoming in de hypotheeklasten De kenmerken:

- Koopsubsidie wordt toegekend bij de aankoop van een woning of een woonwagen met standplaats.

- De subsidie is bedoeld voor mensen met een bescheiden inkomen.

- De koopsubsidie wordt maandelijks uitbetaald aan de eigenaar en is vergelijkbaar met huursubsidie.

- De koopsubsidie bedraagt maximaal EUR 152,47 per maand belastingvrij.

- Op de koopsubsidie kan een toeslag worden gegeven wanneer overdrachtsbelasting in rekening wordt gebracht.

- Als uit de berekening blijkt dat meer koopsubsidie nodig is dan EUR 152,47 per maand, komt u niet in aanmerking voor koopsubsidie. Ontvangt u huursubsidie? Of komt u gezien uw inkomen daarvoor in aanmerking? Dan kan koopsubsidie worden verstrekt indien ook aan andere voorwaarden wordt voldaan. Deze hebben te maken met:

- Uw eigen vermogen;

- De kosten van de woning;

- De hypotheek;

- De staat van onderhoud van de woning.

Koopsubsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld. Na drie jaar wordt nagegaan of u er nog steeds voor in aanmerking komt. Het bedrag wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. U ontvangt de tegemoetkoming voor maximaal vijf periodes van drie jaar. Komt u na vijftien jaar nog steeds in aanmerking voor koopsubsidie, dan ontvangt u een bedrag ineens voor de resterende periode.


Gerelateerde pagina's:
> Meer over de Woonboot hypotheek
> Meer over de Jachthypotheek
> Meer over de Recreatiewoning hypotheek
> Meer over de Koopsubsidie
> Meer over de Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH)
> Meer over de Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE)
> Meer over de Koophuur
> Meer over de BKR hypotheek


> Hypotheek offerte aanvragen
> Gratis contact opnemen met een hypotheek adviseursluiten