Soorten hypotheek

Hedendaags zie je steeds meer banken, die naast de “normale voorwaarden” een voordeligere hypotheek aanbieden, waarbij er sprake is van beperkte voorwaarden en een aantal verplichtingen.

De zogeheten:

- Budget hypotheek (vb. Bank of Scotland, Direktbank)
- Budget variant (vb. ABN-Amro bank)
- Voordeel hypotheek (vb. Postbank, Avero Achmea, )
- Rente Planning hypotheek (vb. ING Bank)
- Basis hypotheek (vb. Capitalum, Gmac, Obvion)
- Maatwerk in hypotheek (Westland Utrecht Hypotheekbank)
Enzovoorts

Bekijk hier het media bericht uit de Telegraaf waarin direct duidelijk wordt hoe snel
onduidelijkheid kan worden geschetst bij dergelijke verschillende voorwaarden: Media bericht van de Telegraaf
Daarin wordt direct duidelijk hoe belangrijk het advies van een financieel tussenpersoon is.

De beperkte hypotheek voorwaarden kunnen o.a. zijn:

 • Afzien van dagrente
  (oftewel, de rente die u nu geoffreerd krijgt is de rente die u definitief verkrijgt. Ondanks eventuele tussentijdse rentedalingen of stijgingen.
 • Afzien van verhuis mogelijkheid.
  (oftewel, u kunt deze rente niet meer verhuizen, indien u een andere woning aankoopt. Afhankelijk per geldverstrekker zijn er verschillende mogelijkheden).
 • De hypotheekakte moet binnen 3 maanden passeren.
  Anders zou een renteopslag van toepassing kunnen zijn. (Sommige geldverstrekkers hebben een termijn van 2 of 4maanden)
 • Niet boetevrij aflossen bij verkoop van de woning.
  Afhankelijk per geldverstrekker gelden hier verschillende boete berekeningsmethodes.
  Postbank doet dit bijvoorbeeld op basis van de boete contante waarde methode, daar waar de SNS bank standaard 3% van de hoofdsom aan boete in rekening brengt.

De verplichtingen zouden kunnen zijn:

 • Openen van een betaalrekening (waar tevens het inkomen op moet worden gestort)
  Uiteraard bij die desbetreffende geldverstrekker.
 • Het afsluiten van een woonlastenverzekering
  Afhankelijk per geldverstrekker, moet er minimaal 50% van uw bruto maandlast worden afgedekt middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan op basis van een maandelijkse premie betaling of op basis van een koopsom storting, die meegefinancierd kan worden in de hypotheek.

Uiteraard zijn er ook combinaties mogelijk. Waarbij u zelf de keuze heeft van welke korting u gebruik wenst te maken, met bijkomende verplichtingen en beperkingen.

Een dergelijke mogelijkheid biedt u al snel een korting op van +/- 0,5% ten op zichte van de “normale hypotheek”, met “normale voorwaarden”.

Zo kunnen wij aan de hand van uw wensen samen met u uw kortingen samenstellen in uw hypotheek.

Of deze “uitgeklede versie” ook in uw geval voordelig is, is afhankelijk van uw totaal situatie.

Graag adviseren wij u!


sluiten