Persbericht 22-11-2012

Per provincie kunnen maximaal zes onafhankelijke kantoren aansluiten

Hypotheek-aanvragen.nl biedt klant
drie adviseurs voor de prijs van één

Hypotheek-aanvragen.nl, een initiatief van vader en zoon Biesenbeek in Amsterdam, heeft een nieuw verdienmodel ontwikkeld voor hypotheekadviseurs. De constructie komt erop neer dat consumenten - via Hypotheek-aanvragen.nl - bij drie onafhankelijke bedrijven hypotheekadvies kunnen inwinnen voor de prijs van één. Hypotheek-aanvragen.nl gaat haar nieuwe verdienmodel voor hypotheekadviseurs per 1 januari a.s. in de markt zetten.

Door de invoering van het provisieverbod op complexe financiële producten, waaronder hypotheken, worden adviseurs per 1 januari 2013 gedwongen de factuur voor hun advisering neer te leggen bij de klant. De klant gaat voor dit hypotheekadvies betalen, ongeacht of er ook een hypotheekproduct wordt aangekocht. Met als gevolg dat consumenten zeer terughoudend zullen zijn in het raadplegen van meer dan één hypotheekadviseur. “Hun shopgedrag zal vanwege deze advieskosten zonder meer sterk afnemen, tenzij de hypotheekadviseur voor een ander verdienmodel gaat kiezen. En dat is ons verdienmodel ‘3-in-1 hypotheekadvies’, zoals wij dit vanaf januari volgend jaar aan de markt gaan aanbieden”, zegt Robert Biesenbeek, algemeen directeur van Hypotheek-aanvragen.nl.

Drie adviseurs, één prijs
Het verdienmodel van Hypotheek-aanvragen.nl komt erop neer dat de consument een hypotheekadvies kan inwinnen bij adviseurs van drie verschillende onafhankelijke intermediaire bedrijven in de directe omgeving. Deze adviseurs weten niet van elkaar dat zij participeren in een bepaalde adviesaanvraag en kunnen dus onderling geen (prijs-)afspraken maken. Voor de drie uitgebrachte hypotheekadviezen betaalt de consument slechts één keer de advies- en bemiddelingskosten van € 2.750. Robert Biesenbeek: “Deze advieskosten worden door de klant op een ‘derdenrekening’ gestort, waarna Hypoheek-aanvragen.nl zal zorgen voor een eerlijke en transparante verdeling van deze adviesvergoeding onder de drie deelnemende hypotheekadviseurs. Concreet komt het erop neer dat het intermediair dat de hypotheek sluit een vergoeding van € 2.000 ontvangt; de beide andere intermediairbedrijven krijgen elk € 250. De resterende € 250 is voor onze organisatie.”

Zes kantoren per provincie
In de door Hypotheek-aanvragen.nl gekozen constructie kunnen per provincie maximaal zes bedrijven participeren; landelijk komt dat dus neer op ongeveer tachtig deelnemers. Ten behoeve van deze aangesloten hypotheekadviseurs verzorgt Hypotheek-aanvragen.nl alle facilitaire voorzieningen, waaronder reclame en communicatie, onderhoud netwerk en het genereren van leads. Voor het deelnemen aan het landelijke netwerk van Hypotheek-aanvragen.nl betalen deelnemers een entreebedrag van € 999,- per kantoor en per provincie. De doorlopende kosten zijn € 99,- per maand. In totaal betekent dit een bedrag van € 2.187,- in het eerste jaar, en € 1.188,- voor alle volgende jaren. Indien in een bepaald jaar de doorlopende jaarlijkse kosten niet kunnen worden goedgemaakt door de inkomsten uit verstrekte hypotheekadviezen, wordt het verschil door Hypotheek-aanvragen.nl teruggestort. “Deelnemers lopen daardoor geen enkel financieel risico, maar hebben wel uitzicht op substantieel meer hypotheekaanvragen”, aldus Robert Biesenbeek. Volgens hem is de animo voor deelname aan de formule groot. “De interesse is erg groot, maar in diverse provincies zijn nog wel enkele deelnemers nodig.”

Over Hypotheek-aanvragen.nl
Hypotheek-aanvragen.nl is het online bedrijf van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening BV in Amsterdam. Hypotheek-aanvragen.nl is al meer dan tien jaar werkzaam in de financiële branche. Het bedrijf eerbiedigt de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en is aangesloten bij Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) en het Klachteninstituut Verzekeringen.

Fotobijschrift:
robert en rob biesenbeek van hypotheek-aanvragen.n
    Robert Biesenbeek Rob Biesenbeek
__________________________________________________________________________________

Voor meer informatie en/of vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot Robert Biesenbeek, algemeen directeur van Hypotheek-aanvragen.nl, tel. 020-497 70 01, mob. 06-50 25 89 94, email: info@hypotheek-aanvragen.nl


sluiten